Andreas Solo 16-21

Så er der mere Andreas. Niveauet sænkes. Endnu mere.